בי״ס מחשבה לאמניות

דבר הרב יצחק דוד גרוסמן - נשיא מוסדות מגדל אור ורבה של מגדל העמק.


כתוב “כי האדם עץ השדה” כשם שצריך לטפל בעץ מרגע הנטיעה כך האדם מילדותו, צריך להשגיח ולמנוע ממנו את כל המזיקים וההשפעות השליליות וכך להשקיע בחינוכו השקעה של תורה, מצוות ומעשים טובים ומידות טובות כדי שיגדל לתפארת.


זוהי משימת בית ספרנו “מחשבה”, שבו משקיעים הרבה מחשבה, עמל ויגיעיה.

הורים יקרים אתם צריכים להיות מאושרים שזכיתם שבניכם לומדים ומתחכנים בבית ספרנו שבו משקיעים את כל הכוחות לגדל את הפירות שלכם לשם ולתפארת.

זה הוא המקום להכרת הטוב למנהל ולכל הצוות על השקעתם העצומה.